• +38 (096) 11-01-096
 • +38 (066) 766-02-06
 • office@nti.com.ua

Система якості, безпеки праці і життя

Менеджмент якості , як фундамент забезпечення конкурентноспроможності сучасного підприємства. Основою для досягнення підприємством стратегічних конкурентних переваг в сьогоднішніх умовах економічної глобалізації та економічної глобалізації та швидкозростаючої конкуренції є повна орієнтація його діяльності на кінцевого споживача.

Згідно з міжнародним стандартом ISO серії 9000 версії 2000 року, менеджмент якості – це координована діяльність з управління та керування діяльністю організації стосовно якості

ПП "Науково Технічний Інженіринг" надає наступні послуги у сфері менеджменту якості:

Розробка і впровадження ефективної систем управління якістю,згідно ISO 9001

 • Аналіз існуючої СУЯ на підприємстві. Розробка структури ВКЯ (відділу контролю якості)
 • Розробка політики , цілей та заходів в СУЯ
 • Розробкаа і впровадження Комплексного плану.

Комплексна сертифікація.

 • Проведення сертифікації підприємства..
 • Проведення сертифікації і випробовування продукції.
 • Проведення сертифікації вимірювальних інструментів і техніки.

Розробка НД, проведення внутрішніх аудитів на підприємстві в системі ISO

 • Розробка і впровадження НД (ТУ, інструкцій, положень, настанов)
 • Актуалізації НД
 • Проведення внутрішніх аудитів

Взаємодія з державними органами по питанню сертифікації.

 • Технічний нагляд за виробництвом в області СУЯ.
 • Аутсорсинг всіх процесів СУЯ на підприємстві.
 • Участь у регіональному і державному конкурсі "100 Кращих товарів України".

Безпека життєдіяльності

ПП "Науково Технічний Інженіринг" надає наступні послуги у сфері безпеки життєдіяльності:

Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві

 • Розробка системи ОП і ТБ на підприємстві
 • Розробка трохступеневого контролю ОП і ТБ
 • Розробка інструкцій по ОП і ТБ
 • Розробка і впровадження заходів по ОП і ТБ

Пожежна безпека на підприємстві

 • Аналіз пожежної безпеки підприємства
 • Розробка та впровадження заходів по пожбезпеці
 • Розробка НД по пожбезпеці
 • Розробка і впровадження системи цивільного захисту

Аналіз внутрішнього середовища

 • Атестація робочих місць
 • Розробка та впровадження заходів по СЕС
 • Організація виробничо-побутових умов на підприємстві
 • Оформлення необхідних дозвільних документів в СЕС

Охорона зовнішнього середовища

 • Аналіз екологічної безпеки підприємства
 • Розробка та впровадження заходів по викидах та відходах
 • Розробка НД по екологічні безпеці
 • Оформлення необхідних дозвільних документів по екобезпеці